Kontakt

Adresa súvisiaceho priestoru:

Pionierska 5
080 01 Prešov

tel/fax: 051 772 53 44
mobil: 0905 247 172
e-mail: kugas@kugas.sk

 

 

 

 

Fakturačná adresa:

Marka Čulena 29
080 01 Prešov

tel/fax: 051 771 53 28

IČO: 32931727
DIČ: 1020744461
IČ DPH: SK 1020744461

Číslo živnostenského registra: 707-7267

Peňažný ústav:

Banka: VÚB Prešov
Číslo účtu/kód: 1125949572/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0011 2594 9572
SWIFT(BIC) kód: SUBASKBX