Komín

Firma Kugas pre Vás ponúka komíny pre tieto druhy kotlov:

Kondenzačné kotly: na realizáciu komínového potrubia pre kondenzačné kotly používa firma Kugas potrubie značky Brilon. Je to špeciálne potrubie pre montáž koaxiálnych komínov, t.j. rúra v rúre. Taktiež sa používa pre montáž samostatného komína pre výfuk spalín a samostatného potrubia pre nasávanie spaľovacieho vzduchu.

Kotly na tuhé palivo: firma Kugas používa na realizáciu nerezovú komínovú vložku do existujúceho komínového prieduchu, alebo zateplený komín na fasádu budovy.

Prezrite si fotografie z našich prác tu..