Referencie

Prešov

 • Nákupné centrum Billa – rekonštrukcia zdravotechniky a jej rozšírenie
 • Aquapark Prešov Delňa – vodovodné prípojky, prečerpávacie zariadenie odpadový vôd
 • Tlačiareň a reklama Cofin – ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, plyn, kanalizácia
 • Novostavby RD Šidlovec – ústredné vykurovanie, vodoinštalácie, kanalizácie, plyn
 • Novostavby RD Dulová Ves – ústredné vykurovanie, vodoinštalácie, kanalizácie, plyn
 • Novostavby RD Tichá Dolina – ústredné vykurovanie, vodoinštalácie, kanalizácie, plyn
 • Čergov – Dulová Ves – vodovod, vodovodné prípojky celej lokality
 • ZŠ Prostejovská – ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia
 • ZŠ M. Nešpora – ústredné vykurovanie, kanalizácia, kompletná rekonštrukcia sociálnych          zariadení
 • Autosalón Honda – ústredné vykurovanie
 • Kotolňa firmy Topreal – plyn, kotolňa
 • Objekt firmy Atex-OK – kotolňa, ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn
 • Polyfunkčný objekt – Zdravotné stredisko Matice slovenskej – odhlučnená kanalizácia,              vodoinštalácia
 • Kostol – kotolňa

Bratislava

 • Kostol – podlahové vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn

Vranov nad Topľou

 • Kostol- podlahové vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn

Stará Ľubovňa

 • Kostol- podlahové vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn

Lukov

 • ZŠ – kotolňa, ústredné vykurovanie

Tatranská Lomnica

 • Penzión Víchrica – kotolňa, ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn, predpríprava pre solárne systémy

Drienica-Lysá

 • Horský hotel Lysanka – ústredné vykurovanie, kotolňa

Sabinov

 • Požiarna zbrojnica – kotolňa, ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn

Obec Podhradík

 • Škôlka – plynofikácia
 • Kostol – radiátorové vykurovanie, plynofikácia

Važec

 • Penzión – kotolňa, solárne systémy, ústredné vykurovanie, vodoinštalácia, kanalizácia, plyn

Záborské

 • Novostavby RD – ústredné vykurovanie, vodoinštalácie, kanalizácie, plynofikácie

Lipany

 • Priemyselný park – plynofikácia

Bžany

 • vodovod

Prešov a okolie

 • novostavby rodinných domov, rekonštrukcie rodinných domov, bytových jednotiek